SZKOLENIA DLA FIRM I SZKOLENIA OTWARTE

CENA ZA DZIEŃ SZKOLENIOWY USTALANA INDYWIDUALNIE

ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZESPOŁEM W CZASIE

W jaki sposób efektywnie organizować pracę swoją i zespołu?
⦁ Wyznaczanie celów
⦁ Planowanie
⦁ Ustalanie priorytetów
⦁ Delegowanie zadań i uprawnień
⦁ Multitasking
⦁ Złodzieje czasu
⦁ Odkładanie zadań na później
⦁ Automotywacja

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jak rozbudzić kreatywność i wykorzystać ją do rozwiązywania problemów?
⦁ Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
⦁ Skojarzenie jako podstawowy mechanizm twórczości
⦁ Różnice między myśleniem lateralnym a wertykalnym
⦁ Rozbijanie schematów myślowych
⦁ Myślenie poprzez analogie
⦁ Twórcze rozwiązywanie konkretnych problemów
⦁ Strategie kreatywnego rozwiązywania problemów (Burza Mózgów, Technika Walta Disney’a, Sześć Kapeluszy Myślowych, Mapa Myśli)

TRENING ASERTYWNOŚCI

Jak wypracować asertywne zachowania i poprawić relacje w życiu osobistym i zawodowym?
⦁ Obszary asertywności
⦁ Różnice między zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym
⦁ Prawa asertywności
⦁ Asertywna odmowa
⦁ Wybrane techniki asertywne
⦁ Asertywna reagowanie na krytykę
⦁ Asertywna obrona granic
⦁ Komunikat „JA”
⦁ Negatywna informacja zwrotna
⦁ Asertywna pochwała

METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Jakie strategie pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych i jak rozwinąć umiejętność skutecznego reagowania w kryzysie?
⦁ Reakcja stresowa
⦁ Rodzaje stresorów
⦁ Eustres i dystres
⦁ Oznaki stresu
⦁ Wpływ myśli na nasze emocje
⦁ Techniki i metody redukcji stresu
⦁ Praktyczne ćwiczenie technik relaksacyjnych
⦁ Trening uważności